HARI KESAKTIAN PANCASILA

ILHAM FIRDAUS ILHAM FIRDAUS

SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCASILA

1 OKTOBER 2019

 

"Kerja Nyata untuk Kemajuan Bangsa, Sebagai Wujud Pengamalan PANCASILA"